ผลหวยลาวอัตตะปือ ประจำงวดที่ 30 ก.ย. 2563


ผลหวยลาวอัตตะปือ พิเศษ

รางวัลเลขที่ออก
รางวัล 5 ตัว51257
รางวัล 4 ตัว1257
รางวัล 3 ตัว257
รางวัล 2 ตัวบน57
รางวัล 2 ตัวล่าง12

ผลหวยลาวอัตตะปือ VIP

รางวัลเลขที่ออก
รางวัล 5 ตัว49926
รางวัล 4 ตัว9926
รางวัล 3 ตัว926
รางวัล 2 ตัวบน26
รางวัล 2 ตัวล่าง99

ผลหวยลาวอัตตะปือ 5D

รางวัลเลขที่ออก
รางวัล 5 ตัว38712
รางวัล 4 ตัว8712
รางวัล 3 ตัว712
รางวัล 2 ตัวบน12
รางวัล 2 ตัวล่าง87